Information om våra färger!

Vi tillverkar och säljer endast oljebaserade – inte vattenlösliga färger!

Det finns 3 färggrupper i vårt sortiment:
Konstnärsoljefärger för oljemålning
Koppartrycksfärger – för djuptryck
Högtrycksfärger – plantryck för litografi, linoleum och träsnytt

Innehållsdeklaration!
I samtliga färger används:

Solrosolja eller polymeriserad linolja (standolja) som lösningsmedel
ljusäkta - icke giftiga jord och organiska pigment
paraffin eller bivax och barium sulfat som fyllnadsmedel
Små mängder Gilsonitte eller kolofonium
Sickativ används inte vid tillverkningen, detta får man tillsätta själv efter behov

Brandklass:
Färgerna avger ej brandfarliga gaser, självantänder inte, flamm pkt. över 230 C

Miljö: Giftfritt och inte frätande
Konsistens: Pasta - Flyter inte
Förpackning: 250 – 500 ml plåtburkar eller 90 ml aluminiumtuber

Varning:
Vid extra förtunning av färgerna med linolja ska linoljeförorenat material
som lintrasor och trassel förvaras i metallbehållare med tätslutande lock.
Detta förhindrar oxidation och värmeutveckling som kan leda till självantändning!
Vid tryckningen se till att ha god luftventilation i lokalen!

För vidare info. kontakta: Oldrich Vanek 042-32 61 61